۱۷/۰۲/۱۳۹۶

شیمیایی و پلاستیک

  مصاف در بخش های مختلف زیر به ارائه مشاوره و برگزاری دوره عمومی و تخصصی می پردازد. زمینه های فنی و تکنولوژیکی: شوینده و پاک […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

سلولزی

  مصاف در بخش های مختلف زیر به ارائه مشاوره و برگزاری دوره عمومی و تخصصی می پردازد. زمینه های فنی و تکنولوژیکی: خوشه مبلمان چوب، […]
۱۷/۰۲/۱۳۹۶

غذایی و آشامیدنی

  مصاف در بخش های مختلف زیر به ارائه مشاوره و برگزاری دوره عمومی و تخصصی می پردازد. زمینه های فنی و تکنولوژیکی: فرآورده های لبنی […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

دوره کاربردی مدیریت انرژی ویژه مدیران و کارکنان

توضیحات مربوط به دوره کاربردی مدیریت انرژی ویژه مدیران و کارکنان
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

نشست آشنایی با انرژی زمین
جهت تامین سرمایش و گرمایش واحد ها

امروزه ما برای تأمین نیازهای خود باید از انرژی های تجدید پذیر کمک بگیریم مرکز زمین (به عمق تقریبی ۶۴۰۰ کیلومتر) که در حدود ۴۰۰۰ درجهٔ […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۶

نشست معرفی طرح تبدیل
سقف کارخانه به نیروگاه

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ […]
Buy now